Τheater lessons, preparation for theater schools, theater group.Θεατρικό εργαστήρι, μαθήματα υποκριτικής, προετοιμασία για δραματικές σχολές.
www.theater.edu.gr
FREE DRAMA CENTRE
HISTORY
PHOTO
COLLEAGUES
BIOGRAPHIES

TELEPHONES
 
210 9849470
210 9827844
093 7508574
FAX
210 9849470
EMAIL
info@theater.edu.gr
 
 
 
FREE DRAMA CENTRE 1983 - 2002
Free Drama Center is a non-profit theatrical organization which has been active for the past nineteen years. It began its activity in 1983 by collaborating with newly-formed drama groups and young people who wished to experience the pleasure and reward of dramatic art.

Since 1985, when it gained legal status, Free Drama Centre has been involved in the following activities: 1) it runs its own drama group which constantly admits new members and presents theatrical productions 2) It organises public performances and drama and literature seminars for public welfare institutions and municipal centres 3) It runs a drama workshop with the following sections:
  Professional section
  • Acting courses (group sessions and individual classes)
  • Preparation of candidates for drama school entrance examinations.
  • Private tutorials in communication theory and acting for professionals who wish to improve and refine their image (radio, television, etc.)
  • Private speech and presentation tutorials in every professional area.
  Amateur section
  • People who love theater are offered the opportunity to develop their acting skills and participate in our theatrical productions.
  • Piano, synthesizer and music theory lessons for beginners and children over 10.
    The centre's classrooms
 
 
For substantial help with public and private drama school entrance examinations, get in touch with us for individual or group classes on special audition programmes every 1-15 May.